Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas IV-VII oraz klas gimnazjalnych odbył się 27 lutego 2018r. Celem konkursu było motywowanie uczniów do poznania zasad polskiej ortografii i interpunkcji, doskonalenie sprawności poprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie oraz odkrywanie talentów polonistycznych. W konkursie wzięło 13 uczniów z klas IV-VII i 9 uczniów z Gimnazjum.

21 marca 2018r. nasi uczniowie wzięli udział w II GMINNYM DYKTANDZIE, które odbyło się w Urzędzie Gminy w Odrzywole, zorganizowane zostało przez Panią Kierownik Biblioteki Publicznej Bogumiłę Stępień. W ortograficznej rywalizacji wzięli też udział uczniowie ze szkoły w Lipinach oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kolonii Ossie, razem 36 uczniów.

 

Zmagania ortograficzne w PSP w Odrzywole to już tradycja. Znawcy ortografii z klas młodszych rywalizowali o tytuł ,,Mistrza ortografii.

Naczelnym celem konkursu było zainteresowanie uczniów ortografią, porównanie umiejętności ortograficznych uczniów, mobilizacja do zagłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie polskiej ortografii.

W dniach 21.02. i 12.03. 2018 r. odbyła się pierwsza i druga część projektu pt. „Dni Języków Obcych w szkole dla oddziałów gimnazjalnych ” . W ramach tego projektu odbyły się najpierw konkursy z j. angielskiego i j. niemieckiego dla uczniów klasy II A (oddział gimnazjalny).

Projekt przygotowały panie uczące tych języków:

p. mgr Grażyna Gapys - j. angielski 

p. mgr Elżbieta Staniszewska - j. niemiecki