W ubiegły piątek odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, w którym startowali uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych: KLASY I-IV i V-VIII.                                                                       

       Jury oceniało występy uczniów pod względem doboru repertuaru, właściwej głosowej interpretacji utworu literackiego, intonacji, dykcji, emisji głosu, ogólnego wyrazu artystycznego.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie pt. „ Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” organizowanym przez Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Przysusze . Do konkursu przystąpiło 23 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych 0- 3 i 4-8. Wszystkie prace wykonane były na wysokim poziomie artystycznym.

Celem konkursu było:

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie Eko- kreatywni w ramach projektu „Czyste Mazowieckie 2022” organizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Do konkursu przystąpiło 7 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych 4- 6 i 7-8. Wszystkie prace wykonane były na wysokim poziomie artystycznym. Termin konkursu upływał 9 grudnia 2022 r.

Celem konkursu było:

9 marca 2022 r. w naszej placówce odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, którego celem było uwrażliwienie na piękno i kulturę żywego słowa, popularyzacja poezji i prozy wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.    

W listopadzie uczniowie naszej szkoły przystąpili także do konkursu plastycznego pt. "Święty Mikołaj w oczach dzieci" Była to już 7 edycja. Do konkursu przystąpiły 4 uczennice z klas V-VIII. Były to: Sylwia Duda, Martyna Gniadek, Kamila Borowiecka i Amelia Giedasz. Celem konkursu było: Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne i kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych. Organizatorem konkursu był Wydział do spraw Wychowania Katolickiego Kurii Matropolitalnej w Lublinie. 
E.K.  i K.G.