Na początku listopada 2018r. został zorganizowany i przeprowadzony konkurs plastyczny „Wolność jest w nas! Dumni ze swojej Niepodległej!”. Celem konkursu było wyrażenie poprzez pracę plastyczną swojej miłości do Ojczyzny, podziwu dla znaczących postaci lub wydarzeń historycznych w dziejach Polski oraz szacunku do symboli narodowych.

W ostatnim tygodniu września w szkole odbyła się edycja szkolna ogólnopolskiego konkursu plastycznego przeprowadzonego w ramach akcji ,,Niestraszkowe odblaski”. Organizatorem konkursu jest PZU. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów klas młodszych. Temat pracy to ,,Przedstaw bezpieczny powrót ze szkoły do domu”.

GKRPA

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie profilaktyczno – plastycznym pod hasłem przewodnim "WOLNI OD UZALEŻNIEŃ" Organizatorem konkursu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Odrzywole.

11 kwietnia 2018r. uczennice naszej szkoły wzięły udział w XV Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej pod hasłem ,,Kocham Moją Ojczyznę”, który odbył się w RCK w Drzewicy. Konkurs został podzielony na dwie kategorie: pieśń i poezja.

Dnia 09.03.2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski oraz eliminacje szkolne do Regionalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej dla klas IV-VII oraz klas gimnazjalnych. W konkursie wzięło 16 uczniów. Każdy uczeń miał przygotowany jeden utwór. Celem konkursu jest wyrabianie wrażliwości na piękno języka polskiego i budzenie miłości do niego.