Dnia 3 marca 2020 roku odbyły się w PSP w Odrzywole szkolne eliminacje do 37 Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego i XVII Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”. Konkurs zorganizowany był dla dwóch kategorii wiekowych: dla klas I – IV oraz V – VIII.

W lutym w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny „Bezpieczny internet” dla wszystkich uczniów szkoły. Organizatorkami były: p. Barbara Kwiecień-Jakubiak i p. Katarzyna Gniadek.

Do konkursu przystąpiło 24 uczniów, w tym 10 z klas I- III i 14 z klas IV-VIII.

26 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole odbył się konkurs, którego celem było propagowanie czystości języka polskiego i krzewienie jego kultury, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych, a tym samym wyłonienie MISTRZA ORTOGRAFII w różnych kategoriach wiekowych. W związku z tym uczniowie naszej szkoły z przyjemnością wzięli udział w dyktandzie, uzyskując następujące wyniki:

Szkolny Konkurs Ortograficzny pod hasłem „Mistrz Ortografii 2019” odbył się w naszej szkole 20 marca 2019 r. W konkursie wzięło udział 25 uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum. Uczestnicy konkursu pisali dyktando sprawdzające umiejętność poprawnej pisowni pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycielkę języka polskiego mgr Lucynę Zając.

6 marca 2019 r. w naszej placówce odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, którego celem było uwrażliwienie na piękno i kulturę żywego słowa, popularyzacja poezji i prozy wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.