Informacja Dyrektora nt. rekrutacji

W poniedziałek 16 września o godz. 16.00 odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas.