robotyka lego

 

 

Zapraszamy uczniów wszystkich klas do udziału

w konkursie historycznym

 

 

OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI

pobierz informację o konursie

 

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

DOTYCZĄCY PATRONA SZKOŁY ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

POD HASŁEM

„PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”

pobierz informację o konkursie

 

 

wiszk

Rok szkolny rozpocznie się 3 września 2018r.  Mszą św. w kościele o godz. 8.30. Po mszy w szkole odbędzie sie spotkanie ogólne z Panią Dyrektor.

 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców/

opiekunów prawnych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: