ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole na rok szkolny 2021/2022

Załączniki do pobrania:

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ

w sprawie terminów rekrutacji do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2020/2021

Zał. nr 1 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 5–letniego/6-letniego

Zał. nr 2 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 3–letniego/4-letniego

Zał. nr 3 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA spoza obwodu szkoły

Zał. nr 4 DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Zał. nr 5 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KL.1 

Informacja Dyrektora nt. rekrutacji

W poniedziałek 16 września o godz. 16.00 odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas.