Lp.

Nazwisko

Nauczany przedmiot, funkcja

1.

Anna Zbrowska

dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna

2.

Barbara Rataj

wicedyrektor, matematyka

3.

Bielska Dorota

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

4.

Chmal Magdalena

biologia, fizyka, wdż

5.

Chochół Jolanta

edukacja wczesnoszkolna, informatyka

6.

Dukała Małgorzata

zajęcia biblioteczne

7.

Gajda Bernadeta

język polski, w-f

8.

Galant Małgorzata

język polski

9.

Gapys Andrzej

historia, w-f, doradztwo zawodowe

10.

Gapys Grażyna

język angielski, chemia

11.

Gapys Monika

zajęcia świetlicowe, zajęcia artystyczne, plastyka

12.

Gosa Magdalena

wychowanie przedszkolne

13.

Gut Anna

edukacja wczesnoszkolna

14.

Jackowska Barbara

język angielski

15.

Kamińska Magdalena

pedagog szkolny

16.

Kmieciak Bożena

historia

17.

Korycka Małgorzata

język angielski

18.

Kowalik-Kośka Bogumiła

przyroda, zajęcia świetlicowe

19.

Kwiatkowska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

20.

Lerka Edyta

nauczyciel wspomagający

21.

Lewińska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

22.

Lewiński Kamil

w-f, prowadzenie klubu sportowego

23.

Macierzyński Artur

zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa

24.

Markiewicz Ewa

wychowanie przedszkolne

25.

Niemirska Ewa

edukacja wczesnoszkolna, w-f

26.

Niemirska Katarzyna

matematyka

27.

Porębski Krzysztof

muzyka

28.

Reszelewska Małgorzata

matematyka

29.

Rokicka Małgorzata

matematyka, język angielski, informatyka

30.

Rychta Maria

wychowanie przedszkolne

31.

Spólniak Maria

religia

32.

Staniszewska Elżbieta

język niemiecki

33.

ks. Strzępek Marek

religia

34.

Tyka Barbara

logopeda

35.

Wiktorowicz Zofia

geografia, przyroda

36.

Wójcik Ewelina

w-f, wiedza o społeczeństwie

37.

Zając Lucyna

język polski, plastyka

38.

Zbrowska-Głąb Beata

język polski, przyroda