Lp.

Nazwisko

Nauczany przedmiot, funkcja

1.

Anna Zbrowska

dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna

2.

Barbara Rataj

wicedyrektor, matematyka

3.

Bielska Dorota

wychowanie przedszkolne

4. Borowiecka Stanisława

język niemiecki

5.

Chmal Magdalena

biologia, fizyka, wdż

6.

Chochół Jolanta

edukacja wczesnoszkolna, informatyka

7.

Dukała Małgorzata

zajęcia biblioteczne

8.

Gajda Bernadeta

język polski, w-f

9.

Galant Małgorzata

język polski

10.

Gapys Andrzej

historia, w-f, doradztwo zawodowe

11.

Gapys Grażyna

język angielski, chemia

12.

Gapys Monika

zajęcia świetlicowe, zajęcia artystyczne, plastyka

13. Gniadek Katarzyna

nauczyciel wspomagajacy

14.

Gosa Magdalena

wychowanie przedszkolne

15.

Gut Anna

wychowanie przedszkolne

16.

Jackowska Barbara

język angielski

17.

Kamińska Magdalena

pedagog szkolny

18.

Kmieciak Bożena

historia

19. Kopytowska Maria

edukacja wczesnoszkolna

20.

Korycka Małgorzata

język angielski, zajęcia świetlicowe

21.

Kowalik-Kośka Bogumiła

zajęcia świetlicowe

22.

Kwiatkowska Ewa

edukacja wczesnoszkolna, informatyka

23.

Lewińska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

24.

Lewiński Kamil

w-f, prowadzenie klubu sportowego

24.

Macierzyński Artur

edukacja dla bezpieczeństwa

26.

Markiewicz Ewa

wychowanie przedszkolne

27.

Niemirska Katarzyna

matematyka

28.

Porębski Krzysztof

muzyka

29.

Rokicka Małgorzata

matematyka, język angielski, informatyka

30.

Rychta Maria

edukacja wczesnoszkolna, w-f.

31.

Spólniak Maria

religia

32.

ks. Łukasz Siek

religia

33.

Tyka Barbara

logopeda

34.

Kwiecień Barbara

psycholog

35.

Wójcik Ewelina

w-f, wiedza o społeczeństwie

36.

Zając Lucyna

język polski, plastyka

37.

Zbrowska Joanna

pedagog szkolny

38. Zbrowska-Głąb Beata

język polski, przyroda