2022/2023
                   Nazwisko i imię

                Przedmiot, funkcja

Anna Zbrowska

dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna

Barbara Rataj

wicedyrektor, matematyka

Bielska Dorota

wychowanie przedszkolne

Borowiecka Stanisława

język niemiecki

Papis Urszula

biologia, wdż

Chochół Jolanta

edukacja wczesnoszkolna, informatyka

Dukała Małgorzata

biblioteka

Magdalena Dziurzyńska 

wychowanie przedszkolne

Gajda Bernadeta

język polski

Galant Małgorzata

język polski

Gapys Andrzej

historia, w-f, doradztwo zawodowe

Gapys Grażyna

język angielski, chemia

Gapys Monika

zajęcia logopedyczne

Gniadek Katarzyna

nauczyciel wspomagajacy

Gosa Magdalena

wychowanie przedszkolne

Grusiecka Kamila

wychowanie przedszkolne

Gut Anna

wychowanie przedszkolne

Kopytowska Maria

edukacja wczesnoszkolna

Korycka Małgorzata

język angielski, zajęcia świetlicowe

Kowalik-Kośka Bogumiła

geografia

Lucjan Krzysiek

muzyka

Kwiatkowska Ewa

informatyka, technika

Kwiecień - Jakubiak Barbara

psycholog

Lewińska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

Lewiński Kamil

w-f

Macierzyński Artur

edukacja dla bezpieczeństwa

Narewska Barbara

fizyka

Niemirska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

Niemirska Joanna

pedagog

Kopera Dorota

matematyka

Rokicka Małgorzata

matematyka, język angielski

Rychta Maria

wychowanie przedszkolne

Spólniak Maria

religia

ks. Wojciech Wojtyniak

religia

Wójcik Ewelina

w-f, wiedza o społeczeństwie

Zając Lucyna

język polski, plastyka

Zbrowska-Głąb Beata

język polski, przyroda

Kania Lucyna

wychowanie przedszkolne

Stępień Maria

wychowanie przedszkolne