2019/2020
                   Nazwisko i imię

                Przedmiot, funkcja

Anna Zbrowska

dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna

Barbara Rataj

wicedyrektor, matematyka

Bielska Dorota

wychowanie przedszkolne

Borowiecka Stanisława

język niemiecki

Chmal Magdalena

biologia, fizyka, wdż

Chochół Jolanta

edukacja wczesnoszkolna, informatyka

Dukała Małgorzata

biblioteka

Gajda Bernadeta

język polski

Galant Małgorzata

język polski

Gapys Andrzej

historia, w-f, doradztwo zawodowe

Gapys Grażyna

język angielski, chemia

Gapys Monika

zajęcia świetlicowe, zajęcia artystyczne, plastyka

Gniadek Katarzyna

nauczyciel wspomagajacy

Gosa Magdalena

wychowanie przedszkolne

Gut Anna

wychowanie przedszkolne

Jackowska Barbara

język angielski

Kopytowska Maria

edukacja wczesnoszkolna

Korycka Małgorzata

język angielski, zajęcia świetlicowe

Kowalik-Kośka Bogumiła

zajęcia świetlicowe

Kwiatkowska Ewa

edukacja wczesnoszkolna, informatyka

Kwiecień - Jakubiak Barbara

psycholog

Lewińska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

Lewiński Kamil

w-f, prowadzenie klubu sportowego

Macierzyński Artur

edukacja dla bezpieczeństwa

Markiewicz Ewa

świetlica, historia

Niemirska Ewa

edukacja wczesnoszkolna, w-f

Niemirska Joanna

pedagog

Niemirska Katarzyna

matematyka

Porębski Krzysztof

muzyka

Reszelewska Elżbieta

matematyka

Rokicka Małgorzata

matematyka, język angielski, informatyka

Rychta Maria

edukacja wczesnoszkolna

Spólniak Maria

religia

ks. Siek Łukasz

religia

Tyka Barbara

logopeda

Wójcik Ewelina

w-f, wiedza o społeczeństwie

Zając Lucyna

język polski, plastyka

Zbrowska-Głąb Beata

język polski, przyroda

Kania Lucyna

wychowanie przedszkolne
Dziurzyńska Magdalena

wychowanie przedszkolne