Lp.

Nazwisko

Nauczany przedmiot, funkcja

1.

Anna Zbrowska

dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna

2.

Barbara Rataj

wicedyrektor, matematyka

3.

Bielska Dorota

wychowanie przedszkolne

4. Borowiecka Stanisława

język angielski

5.

Chmal Magdalena

biologia, fizyka, wdż

6.

Chochół Jolanta

edukacja wczesnoszkolna, informatyka

7.

Dukała Małgorzata

zajęcia biblioteczne

8.

Gajda Bernadeta

język polski, w-f

9.

Galant Małgorzata

język polski

10.

Gapys Andrzej

historia, w-f, doradztwo zawodowe

11.

Gapys Grażyna

język angielski, chemia

12.

Gapys Monika

zajęcia świetlicowe, zajęcia artystyczne, plastyka

13. Gniadek Katarzyna

nauczyciel wspomagajacy

14.

Gosa Magdalena

wychowanie przedszkolne

15.

Gut Anna

wychowanie przedszkolne

16.

Jackowska Barbara

język angielski

17.

Kamińska Magdalena

pedagog szkolny

18.

Kmieciak Bożena

historia

19.

Korycka Małgorzata

język angielski, zajęcia świetlicowe

20.

Kowalik-Kośka Bogumiła

zajęcia świetlicowe

21.

Kwiatkowska Ewa

edukacja wczesnoszkolna, informatyka

22.

Lewińska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

23.

Lewiński Kamil

w-f, prowadzenie klubu sportowego

24.

Macierzyński Artur

edukacja dla bezpieczeństwa

25.

Markiewicz Ewa

wychowanie przedszkolne

26.

Niemirska Katarzyna

matematyka

27.

Porębski Krzysztof

muzyka

28.

Rokicka Małgorzata

matematyka, język angielski, informatyka

29.

Rychta Maria

edukacja wczesnoszkolna, w-f.

30.

Spólniak Maria

religia

31.

ks. Strzępek Marek

religia

32.

Tyka Barbara

logopeda

33.

Wiktorowicz Zofia

geografia, przyroda

34.

Wójcik Ewelina

w-f, wiedza o społeczeństwie

35.

Zając Lucyna

język polski, plastyka

36.

Zbrowska Joanna

pedagog szkolny

37. Zbrowska-Głąb Beata

język polski, przyroda