GKRPA

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie profilaktyczno – plastycznym pod hasłem przewodnim "WOLNI OD UZALEŻNIEŃ" Organizatorem konkursu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Odrzywole.

11 kwietnia 2018r. uczennice naszej szkoły wzięły udział w XV Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej pod hasłem ,,Kocham Moją Ojczyznę”, który odbył się w RCK w Drzewicy. Konkurs został podzielony na dwie kategorie: pieśń i poezja.

Dnia 09.03.2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski oraz eliminacje szkolne do Regionalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej dla klas IV-VII oraz klas gimnazjalnych. W konkursie wzięło 16 uczniów. Każdy uczeń miał przygotowany jeden utwór. Celem konkursu jest wyrabianie wrażliwości na piękno języka polskiego i budzenie miłości do niego.

Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas IV-VII oraz klas gimnazjalnych odbył się 27 lutego 2018r. Celem konkursu było motywowanie uczniów do poznania zasad polskiej ortografii i interpunkcji, doskonalenie sprawności poprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie oraz odkrywanie talentów polonistycznych. W konkursie wzięło 13 uczniów z klas IV-VII i 9 uczniów z Gimnazjum.

gkrpa