9 marca 2022 r. w naszej placówce odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, którego celem było uwrażliwienie na piękno i kulturę żywego słowa, popularyzacja poezji i prozy wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.    

W listopadzie uczniowie naszej szkoły przystąpili także do konkursu plastycznego pt. "Święty Mikołaj w oczach dzieci" Była to już 7 edycja. Do konkursu przystąpiły 4 uczennice z klas V-VIII. Były to: Sylwia Duda, Martyna Gniadek, Kamila Borowiecka i Amelia Giedasz. Celem konkursu było: Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne i kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych. Organizatorem konkursu był Wydział do spraw Wychowania Katolickiego Kurii Matropolitalnej w Lublinie. 
E.K.  i K.G.

             W listopadzie 2021 r. w naszej szkole został przeprowadzony konkurs na wykonanie pomocy do nauki fizyki. Można było wykonać:

  1. model elektromagnesu
  2. krążek Newtona
  3. model prasy hydraulicznej
  4. obwód elektryczny
  5. model magnesu sztabkowego.

W listopadzie 2021 roku w naszej szkole przeprowadzono konkurs plastyczny „Jemy zdrowo i kolorowo”.

Konkurs przeprowadzono w 2 kategoriach wiekowych: dla klas I-III  i  IV- VI.

W konkursie wzięło udział 6 uczniów z klas piątych i szóstej:

8 czerwca uczennica klasy trzeciej Paulina Podmanicka wzięłą udział w 38 Małym Konkursie Recytatorskim w Przysusze. W nagrodę otrzymałą dyplom i upominki. 

image