26 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole odbył się konkurs, którego celem było propagowanie czystości języka polskiego i krzewienie jego kultury, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych, a tym samym wyłonienie MISTRZA ORTOGRAFII w różnych kategoriach wiekowych. W związku z tym uczniowie naszej szkoły z przyjemnością wzięli udział w dyktandzie, uzyskując następujące wyniki:

Szkolny Konkurs Ortograficzny pod hasłem „Mistrz Ortografii 2019” odbył się w naszej szkole 20 marca 2019 r. W konkursie wzięło udział 25 uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum. Uczestnicy konkursu pisali dyktando sprawdzające umiejętność poprawnej pisowni pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycielkę języka polskiego mgr Lucynę Zając.

6 marca 2019 r. w naszej placówce odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, którego celem było uwrażliwienie na piękno i kulturę żywego słowa, popularyzacja poezji i prozy wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.

Na początku listopada 2018r. został zorganizowany i przeprowadzony konkurs plastyczny „Wolność jest w nas! Dumni ze swojej Niepodległej!”. Celem konkursu było wyrażenie poprzez pracę plastyczną swojej miłości do Ojczyzny, podziwu dla znaczących postaci lub wydarzeń historycznych w dziejach Polski oraz szacunku do symboli narodowych.

W ostatnim tygodniu września w szkole odbyła się edycja szkolna ogólnopolskiego konkursu plastycznego przeprowadzonego w ramach akcji ,,Niestraszkowe odblaski”. Organizatorem konkursu jest PZU. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów klas młodszych. Temat pracy to ,,Przedstaw bezpieczny powrót ze szkoły do domu”.