Wstępny nabór do oddziału przedszkolnego

na rok szk. 2019/2020

Gmina Odrzywół i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Odrzywole ogłaszają wstępny nabór do nowego oddziału przedszkolnego finansowanego częściowo z programu unijnego RPO Województwa Mazowieckiego. Siedziba oddziału będzie w Odrzywole, ul. Warszawska 64. Oddział przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-4 lat.