2 września 2019r. bezpośrednio po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego tj. ok. godz. 11.00 odbędzie się w szkole w sali nr 7 spotkanie rodziców z Koordynatorem projektu, Panią Dyrektor oraz wychowawczyniami odnośnie organizacji oddziału przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 - letnich w ramach projektu ,,Wsparcie przedszkolaków w Gminie Odrzywół".

plakat pr przedsz

Informacja o Projekcie „Wsparcie przedszkolaków w Gminie Odrzywół”

Gmina Odrzywół rozpoczęła realizację projektu pt. „Wsparcie przedszkolaków w Gminie Odrzywół” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju. Działanie 10.1. Kształcenie dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.