Hymn PSP im. Jana Pawła II w Odrzywole

 

                                                               Ref. Janie Pawle, Słowiański Papieżu

                                                                       Chwało rodu Polaków:

                                                                       z domu Ojca pobłogosław

                                                                       naszej Odrzywolskiej szkole

                                                                       i bądź nam Patronem

 

                                                        Na pocieszny spójrz Odrzywół,

                                                        pola krasne pasiakami;

                                                        u nas jeszcze chleb jest zdrowy,

                                                        lasy pachną jagodami.

                                                                   Ref. Janie Pawle, Słowiański Papieżu

 

                                                       Tutaj jeszcze nad Drzewiczką

                                                       Matka Boska chusty pierze;

                                                       Jest Bolesną, Zielną, Siewną

                                                       I z nami mówi pacierze.

                                                                   Ref. Janie Pawle, Słowiański Papieżu

 

                                                       To my chcemy być plemieniem

                                                       Ludzi jakich nie widziano;

                                                       Miłość Boga i Ojczyzny,

                                                       To jest ojców naszych wiano.

                                                                  Ref. Janie Pawle, Słowiański Papieżu

 

 

Słowa ks. bp. Józef Zawitkowski

Melodia ks. Wiesław Kądziela