W listopadzie uczniowie naszej szkoły przystąpili także do konkursu plastycznego pt. "Święty Mikołaj w oczach dzieci" Była to już 7 edycja. Do konkursu przystąpiły 4 uczennice z klas V-VIII. Były to: Sylwia Duda, Martyna Gniadek, Kamila Borowiecka i Amelia Giedasz. Celem konkursu było: Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne i kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych. Organizatorem konkursu był Wydział do spraw Wychowania Katolickiego Kurii Matropolitalnej w Lublinie. 
E.K.  i K.G.