Uprzejmie informujemy, że wszelkie dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia pt. „Antyczna mitologia europejska źródłem wiedzy w szkole podstawowej” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Odrzywole na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego znajdują się w zakładce FRSE.