Ideą programu Koła Recytatorskiego działającego w naszej szkole jest uczenie i uwrażliwianie uczniów na kulturę żywego słowa oraz rozwijanie zainteresowań związanych z odkrywaniem własnych możliwości i umiejętności. Celem tego programu jest również określenie oczekiwań uczniów, dowartościowanie ich pracy i talentów oraz rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia. 

Tym razem te cele mogły być zrealizowane podczas przedstawienia o tematyce profilaktycznej, które odbyło się 11 stycznia 2023 r. Grupa uczennic, pod kierunkiem p. Małgorzaty Galant, dzięki wyjątkowej grze aktorskiej, ukazała cynizm przemysłu narkotykowego i zagrożenia związane z dopalaczami. Spektaklem podkreślono powagę problemu i próbowano uświadomić młodym ludziom, że nie należy sięgać po narkotyki.                   

Walory artystyczne, a przede wszystkim wartości promowane przez uczniów podczas spektaklu , znalazły aprobatę i cieszyły się uznaniem wśród widowni, która nagrodziła aktorów gromkimi brawami.

IMG 7982

IMG 7984

IMG 7989

\IMG 8012

...