W listopadzie 2023 r. w naszej szkole został przeprowadzony konkurs na wykonanie pomocy do nauki fizyki. Można było wykonać:

  1. model elektromagnesu
  2. krążek Newtona
  3. model prasy hydraulicznej
  4. obwód elektryczny
  5. model magnesu sztabkowego.

               Do konkursu przystąpiło 3 uczniów z klas siódmych i ósmych, którzy wykonali:

  1. Kamil Matuszczak – obwód elektryczny
  2. Zuzanna Papis – krążek Newtona
  3. Mikołaj Gosa – obwód elektryczny
  4. Liliana Narewska – model elektromagnesu
  5. Julia Kopytowska – krążek Newtona i model elektromagnesu

             Przyznano trzy miejsca:

- 1 miejsce – Kamil Matuszczak

- 2 miejsce – Mikołaj Gosa

- 3 miejsce – Zuzanna Papis

       Laureaci zostali obdarowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

                                                 Magdalena Chmal