W dniu 1 listopada b.r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole będą prowadzić kwestę. Zebrane środki będą przeznaczone na renowacje najstarszych, zabytkowych nagrobków na cmentarzu.