Uchwałą Rady Gminy w Odrzywole rodzice dzieci przedszkolnych przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin, będą płacić po 1zl za każdą następną godzinę. Informacja odnośnie rozliczenia godzin i odpłatności będzie podana na pierwszych spotkaniach z wychowawcami. 

Dyrektor szkoły

Anna Zbrowska