15 czerwca 2023 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantami odnośnie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Funkcjonariusze omówili najczęstsze zagrożenia związane z formami spędzania wolnego czasu, przestrzegając i ukazując sposoby zapobiegania sytuacjom trudnym. Uwrażliwili uczniów na zasady BHP, właściwe poruszanie się w ruchu drogowym, bezpieczne korzystanie z kąpielisk i obiektów sportowych, a także uczulili na zbyt łatwowierne kontakty z nieznajomymi.

          Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a pouczająca prelekcja została nagrodzona gromkimi brawami.

20230615 100034

20230615 100407

20230615 100449