Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Przysusze przesyła w załączniku plakaty dotyczące koloni dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego organizowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej. 

Wypoczynki skierowane są do dzieci i młodzieży poniżej 16 r. ż. (urodzonych po 1 stycznia 2007 r.), minimalna granica wieku to 8 lat, których co najmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie.

 

Więcej informacji u koordynatorów oraz na stornie internetowej organizatora:   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02rhs673Wqwrq1yt85buLAXMkWkp8zK8FPxoTUZCo7VWUzf3mZEpBhrRrMGN13cuzal&id=100083541362132

 
Karol Kucharczyk
Starszy Inspektor
 
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Przysusze
 
ul Radomska 21, 26-400 Przysucha, Polska
 
M: +48 383 37 48
IP: 6310714
 
png 20230515 095343 0000
png 20230515 095408 0000
png 20230515 095441 0000