Informujemy rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole, że nadpłacona kwota za wyżywienie uczniów w miesiącu marcu 2020 r. została zwrócona uczniom klas VIII w wysokości 35 zł. Uczniom z pozostałych klas nadpłacona kwota będzie rozliczona w nowym roku szkolnym 2020/21.

Dyrektor szkoły – Anna Zbrowska

Intendent - Anna Macierzyńska