W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły 14 listopada w naszej placówce została przeprowadzona próbna ewakuacja. Parę minut po 10-tej, tuż po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby przebywające w budynku rozważnie, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, jakim było boisko szkolne.

Zadanie to okazało się o tyle trudne, gdyż w pomieszczeniach unosił się gęsty dym, który ograniczał widoczność. Następnie strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze i Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzywole i Wysokinie przeszukali budynek szkoły, sprawdzając, czy wszystkie osoby bezpiecznie opuściły placówkę. Nauczyciele przeliczyli stan uczniów i przekazali dane głównemu dowódcy.

W dalszej części spotkania- na hali gimnastycznej – komendant Roman Świercz podsumował przeprowadzoną akcję, zwracając uwagę na praktyczne zastosowanie procedur dotyczących zachowania się w wyniku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia oraz omówił instrukcję dotyczącą dróg ewakuacyjnych. Prócz tego poruszył problem związany z tlenkiem węgla-bezwonnym i silnie trującym gazem, który stwarza niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia człowieka. Tym samym zachęcał do regularnego sprawdzania urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz systematycznego wietrzenia pomieszczeń. Zaprezentował również przedmiot zwany czujnikiem tlenku, który skutecznie i szybko wykrywa ulatniający się gaz. Podkreślił, że jest to jedyne urządzenie na rynku , które gwarantuje bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, chroniąc przed skutkami zatrucia .

Na zakończenie spotkania pani wicedyrektor Barbara Rataj serdecznie podziękowała strażakom za wzorowo przeprowadzoną akcję i pogadankę na temat bezpieczeństwa.

B.Z.-G.

ewak1

 

ewak2

ewak3

ewak4