Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka oraz jego rodziny. Dziecko poznaje nowe środowisko, kolegów, nauczycieli, stara się, aby sprostać nowym obowiązkom. Uczniowie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole 25 października zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów szkoły. W uroczystościach brali udział ich rodzice, nauczyciele i przedszkolaki.

Uczniowie klas pierwszych przedstawili piękną część artystyczną, którą przygotowały ze swoimi wychowawczyniami – p. Ewą Niemirską i p. Jolantą Chochół. Po  przedstawieniu nastąpiło złożenie ślubowania na sztandar szkoły. Pani dyrektor odczytała treść przyrzeczenia, którą wszyscy uczniowie powtarzali, trzymając dwa podniesione paluszki w górę. Po złożeniu ślubowania nastąpiło pasowanie dzieci na uczniów klasy pierwszej przy pomocy wielkiego ołówka. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali dyplomy i upominki . 

Następnie rodzice zaprosili swoje pociechy na słodki poczęstunek. To był bardzo uroczysty a zarazem przyjemny dzień.

Galeria zdjęć:

Ślubowanie Pier...
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019
Ślubowanie Pier...
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019
Ślubowanie Pier...
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019
Ślubowanie Pier...
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019
Ślubowanie Pier...
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019
Ślubowanie Pier...
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019
Ślubowanie Pier...
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019
Ślubowanie Pier...
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019
Ślubowanie Pier...
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019
Ślubowanie Pier...
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019
Ślubowanie Pier...
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019
Ślubowanie Pier...
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019
Ślubowanie Pier...
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019
Ślubowanie Pier...
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019
Ślubowanie Pier...
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019
Ślubowanie Pier...
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2019