Rok szkolny dla wszystkich uczniów i przedszkolaków rozpocznie się 2 września 2019r. Mszą św. o godz. 8.30 w kościele Św. Jadwigi w Odrzywole. Następnie w szkole odbędzie się spotkanie ogólne dotyczące spraw organizacyjnych.

 

Informacja dla rodziców dzieci 3 i 4-letnich.

Bezpośrednio po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w szkole w sali nr 7 odbędzie się spotkanie z Panią Dyrektor Koordynatorem projektu oraz wychowawczyniami odnośnie organizacji oddziału przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 - letnich.