W niedzielę 3 marca 2019 r. na trasie Odrzywół - Janówek odbył się już V Bieg „Tropem Wilczym”, poświęcony pomięci żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego, WiN, NSZ i innych konspiracyjnych oddziałów.

W tegorocznej edycji biegu wzięło udział około 250 osób.

Wśród uczestników była młodzież Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole (100 osób) pod opieką nauczycieli: Andrzeja Gapysa, Eweliny Wójcik, Bernadetty Gajdy, Kamila Lewińskiego oraz dyrekcji Anny Zbrowskiej i Barbary Rataj.

Do uczestników Biegów swoje słowo skierował Prezydent Andrzej Duda a list Poseł Ziemi Radomskiej Dariusz Bąk. Wśród uczestników tegorocznego biegu byli m.in. Starosta przysuski Marian Niemirski, Wójt Gminy Gielniów Władysław Czarnecki, asystent Posła Dariusza Baka Sławomir Szymczyk, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gapys, nauczyciele i rodzice.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali koszulki i pamiątkowy medal a za zajęcie pierwszych miejsc w kilku kategoriach wiekowych Wójt Gminy ufundował sprzęt sportowy. Po ukończeniu Biegu na wszystkich czekał poczęstunek w postaci grochówki żołnierskiej.

Patronem biegu był w tym roku słynny partyzant Ziemi Radomskiej i Kieleckiej, żołnierz AK Antoni Heda „Szary”. To on kierował akcjami rozbicia więzień niemieckich w Starachowicach i Końskich. W 1946r. rozbił komunistyczne więzienie w Kielcach, uwalniając ponad 400 więźniów, głównie żołnierzy NSZ i AK. Władze komunistyczne skazały go na kilkakrotną karę śmierci, zamienioną na dożywocie na prośbę oficerów komunistycznej Armii Ludowej. Powodem była pomoc „Szarego” dla oddziału AL w czasie walk z Niemcami. W czasie PRL „Szary” był inwigilowany a w 1981r. w stanie wojennym został internowany. Organizatorem Biegu odrzywolskiego był Wójt Gminy Marian Kmieciak oraz PSP Odrzywół. Ogólnopolskim organizatorem Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Fundacja „Wolność i Demokracja”.                             

(AG)

Zdjęcia w Galerii.