Młodzież uczestnicząca w Programie „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ukończyła prace nad „Przewodnikiem po Ziemi Odrzywolskiej - W krainie Dobrogosta…” .

Od lutego uczestnicy projektu odwiedzali wszystkie ciekawe miejsca na terenie Gminy Odrzywół, zbierali informacje, fotografowali, uczestniczyli w zajęciach tematycznie związanych z projektem, spotykali się z ludźmi, którzy opowiadali im o miejscach, które opisali w swoim przewodniku.

Na uroczystościach z okazji 600 - lecia lokacji Odrzywołu w dniach 21 i 22 lipca b.r. młodzież będzie prezentować swój przewodnik oraz przeprowadzi dla chętnych konkurs Wiedzy o Gminie Odrzywół (poniżej zamieszczamy pytania konkursowe). Grant na w/w projekt otrzymało Stowarzyszenie Kulturalno -Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej.

 DSC 0684

 

Pytania do konkursu wiedzy o gminie Odrzywół.

 1. Podaj liczbę ludności gminy Odrzywół/możesz pomylić się o 200/?
 2. Ile sołectw wchodzi w skład gminy Odrzywół?
 3. Ile lat istnieje Odrzywół?
 4. Kto lokował w XV wieku Odrzywół?
 5. W jakim stylu architektonicznym został zbudowany obecny kościół w Odrzywole?
 6. Przy wejściu do kościoła w Odrzywole jest tablica z napisem upamiętniającym wizytę w świątyni ważnej osobistości. O kogo chodzi i kiedy to było?
 7. Jakie obrazy znajdują się w ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Odrzywole?
 8. Wymień przynajmniej 4 postaci znajdujące się na witrażach w kościele w Odrzywole.
 9. Czyj pomnik stoi w parku w Odrzywole? Kim była ta osoba?
 10. Który obiekt jest najstarszym zabytkiem w Odrzywole i jaka historyczna postać w nim rezydowała w czasie Księstwa Warszawskiego ?
 11. Co upamiętnia biała figurka znajdująca się w pobliżu kościoła parafialnego w Odrzywole?
 12. Ile lat istnieje Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole?
 13. Podaj tytuł i autora ostatnio wydanej książki o Odrzywole?
 14. Z jakim wydarzeniem związana jest historia samotnego krzyża stojącego przy moście nad Drzewiczką w Odrzywole.
 15. Co roku w listopadzie odbywa się w Odrzywole festiwal – podaj jego nazwę?
 16. Podaj nazwę zespołu folklorystycznego z gminy Odrzywół?
 17. Kto był twórcą szkoły średniej w Lipinach?
 18. Na obszarze Gminy Odrzywół znajdują się w części lub w całości obszary chronione. Wymień jeden z nich?
 19. Jakie pamiątki można obejrzeć w Izbie Regionalnej w Myślakowicach?
 20. W jakiej miejscowości i przy jakiej trasie znajduje się pomnik przyrody 300- letnia sosna?
 21. Wymień imię i nazwisko słynnego księdza z Ossy?
 22. W której kaplicy znajduje się obraz ks. Jana Ziei z napisem - „Bóg to wiekuista, twórcza, wszechobecna i miłosierna Miłość”
 23. Pod jakim wezwaniem i w jakiej miejscowości znajduje się Kapliczka, gdzie modlą się pielgrzymi zdążający do Częstochowy?
 24. Podaj nazwę miejscowości w której znajduje się zabytkowy modrzewiowy kościół.
 25. Jakie wydarzenie upamiętnia cmentarzyk w Ossie?
 26. Wymień 4 miejscowości naszej gminy po których wiodą szlaki rowerowe oraz podaj nazwy rzek po których można pływać kajakami?
 27. Wymień miejscowości w których znajdują się kaplice filialne parafii Odrzywół.

Z.W.