Klauzula informacyjna dla rodziców/

opiekunów prawnych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Odrzywole z siedzibą, ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku szkolnego Państwa dzieci. Podstawa prawna ustawa 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez Państwa dziecko obowiązku szkolnego, a po zakończeniu tego okresu zgodnie z wymogami przepisów szczególnych w tym względzie.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do nazwa organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów Prawa Oświatowego.