plywanie

Na początku grudnia zakończyła się realizacja programu powszechnej nauki pływania pod hasłem „Umiem pływać”. Przedsięwzięcie dofinansowane było z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Odrzywół. Operatorem była Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. Uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów wyjazdów na basen.

W programie ,,Umiem pływać” uczniowie naszej szkoły biorą udział od początku, czyli od 2014r. W tej edycji w projekcie brali udział uczniowie klas drugich. Projekt przebiegał w dwóch etapach, pierwszy zakończył się w maju, drugi w grudniu. Ogółem beneficjentami projektu w tej edycji była grupa 55 dzieci. Na każdą z grup przeznaczonych było 20 godzin zajęć. Naukę pływania prowadzili instruktorzy z krytej pływalni w Przysusze, którzy bardzo solidnie przykładali się do zrealizowania celów projektu. Wszystkie grupy zaczynały naukę na małym basenie, w miarę rozwijania umiejętności pływackich ćwiczyły również na dużym. W trakcie zajęć uczniowie zdobyli umiejętności pływania różnymi stylami. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały dzieciom mnóstwo radości i satysfakcji, nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu.

Wszystkie zajęcia realizowane były poza godzinami zajęć szkolnych, co pozwoliło na wypełnianie wolnego czasu dzieci w sposób aktywny i bezpieczny dla nich. Program cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, które żałują, że projekt się zakończył, ale deklarują, że będą doskonalić zdobyte umiejętności pływackie.

Jeśli zakwalifikujemy się do kolejnej edycji projektu, program nauki pływania będzie kontynuowany także w 2018r. Koordynatorem projektu w szkole jest p. Jolanta Chochół.

Galeria zdjęć:

Umiem pływać
Umiem pływać Umiem pływać
Umiem pływać
Umiem pływać Umiem pływać
Umiem pływać
Umiem pływać Umiem pływać
Umiem pływać
Umiem pływać Umiem pływać
Umiem pływać
Umiem pływać Umiem pływać
Umiem pływać
Umiem pływać Umiem pływać
Umiem pływać
Umiem pływać Umiem pływać
Umiem pływać
Umiem pływać Umiem pływać
Umiem pływać
Umiem pływać Umiem pływać