Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w PSP w Odrzywole w roku szkolnym 2014/2015

Email Drukuj PDF
        

 


Oddział przedszkolny w Kamiennej Woli

 1.  Elżbieta Lekan ,,Kalendarz Przedszkolaka – czterolatek”. PWN
 2.  Dorota Piechota, Małgorzata Rutkowska ,,Kalendarz Przedszkolaka – trzylatek” . PWN


Oddziały przedszkolne w Odrzywole

 1.  Wiesława  Żaba – Żabińska ,,ABC smyka”- pakiet dla ucznia . MAC
 2.  Religia  - Ks. S. Łabendowicz  ,,Jesteśmy dziećmi Bożymi” AVE  AZ-03-01/10-RA-1,11


Klasa I

 1. Edukacja wczesnoszkolna -Maria Lorek „Nasz Elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej zapewniany przez MEN
 2. Język angielski -  Anna Wieczorek ,,New Bingo 1” PLUS z elementami pisania.  (podręcznik A i B, ćwiczenie) PWN
 3. Religia -Ks. S. Łabendowicz  ,,Jesteśmy w rodzinie Jezusa”. AVE  (AZ-11-01/10-RA-1)


Klasa II

 1. Edukacja wczesnoszkolna -Katarzyna Grodzka Gra w kolory. Świat ucznia. Klasa 2. Komplet. Zgodne z nową podstawą programową. (W skład kompletu wchodzą: podręcznik cz. 1,2 , ćwiczenia cz. 1,2,3,4, matematyka   cz. 1,2,3,4,  wyprawka, śpiewnik, płyta CD do zajęć komputerowych) JUKA
 2. Religia -Ks. S. Łabendowicz  ,,Kochamy Pana Jezusa” podręcznik + ćwiczenie AVE . AZ-12 01/10-RA-8/13
 3. Język angielski -Anna Wieczorek ,,New Bingo 2” PLUS. Podręcznik A i B + ćwiczenie.  PWN


Klasa III

 1. Edukacja wczesnoszkolna –K. Grodzka, E. Wierzchowska, B. Sokołowska  ,,Gra w Kolory” klasa 3 Podręcznik część 1,2. Zeszyt ćwiczeń humanistyczny część 1,2,3,4. Podręcznik z ćwiczeniami do matematyki część 1,2,3,4
  Śpiewnik, Wyprawka dla ucznia ,Płyta CD JUKA
 2. Język angielski -Anna Wieczorek ,,New Bingo 3” PLUS .  (Podręcznik A i B, ćwiczenie). PWN
 3. Religia -Ks. S. Łabendowicz  ,,Przyjmujemy Pana Jezusa” Podręcznik + ćwiczenie.  AVE 
 

Klasa IV

 1. Język angielski – Izabela Hearn, Jayne Wildman, ,,Discover Englisch 1”- podręcznik (z przygotowaniem do sprawdzianu  na końcu książki)  + ćwiczenie. Pearson (402/2/2011)
 2. Historia – Grzegorz Wojciechowski ,,Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 4 Nowa Era (443/1/2012), Jacek Gawrysiak Atlas historyczny ,,Od starozytności do współczesności" - szkoła podstawowa. Do nowej podstawy programowej
 3. Język polski – Marlena Derlukiewicz ,,Słowa na start” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego  + podręcznik do kształcenia językowego cz. I i II. Nowa Era  (338/1/2011)
 4. Matematyka – Helena Lewicka ,,Matematyka wokół nas”. Podręcznik + ćwiczenie I i II. WSiP (275/1/2010)
 5. Przyroda – Ewa Gromek, Ewa Kłos ,,Przyrodo witaj”. Podręcznik + ćwiczenie. Do nowej podstawy programowej WSiP (530/1/2012)
 6. Muzyka – Monika Gromek, Grażyna Kilbach  ,,Lekcja muzyki 4” Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Nowa Era   (589/1/2012)
 7. Religia –  ,,Powołani przez Boga Ojca” podręcznik + ćwiczenie
 8. Informatyka – Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka  ,,Informatyka Europejczyka” Podręcznik + CD. Wyd. Helion
 9. Technika – Lech Łabecki, Matra Łabecka ,,Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych. Klasy 4 - 6 . Nowa Era  (295/2010)
 10. Plastyka - Jadwiga Lukas,Krystyna Onak ,,Do dzieła”.  Podręcznik do plastyki dla klas IV – VI szkoły podstawowej.( Ten sam podręcznik będzie w kl. V, VI) Nowa Era  326/2011
 11. Język niemiecki L. Zastąpiło, E. Krawczyk ,,Und so weiter 4”. Podręcznik + ćwiczenie. PWN (336/1/2011)


Klasa V

 1. Historia – Grzegorz Wojciechowski ,,Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 5 (nowa podstawa programowa) (443/2/2013)
 2. Język polski – M. Derlukiewicz ,,Słowa na start” klasa V. Podręcznik + ćwiczenie (nowa podstawa programowa). Nowa Era 
 3. Matematyka - Helena Lewicka ,,Matematyka wokół nas”. Podręcznik + 2 ćwiczenia. WSiP (275/2/2010)
 4. Przyroda – E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta ,,Przyrodo witaj” Szkoła podstawowa kl. 5 podręcznik + zeszyt ćwiczeń (nowa podstawa programowa)
 5. Język angielski – Izabela Hearn ,,Discover Englisch 2” podręcznik (z przygotowaniem do sprawdzianu na końcu książki) i ćwiczenie. Pearson
 6. Muzyka – Monika Gromek, Grażyna Kilbach ,,Lekcja muzyki 5” Podręcznik. Nowa Era (589/1/2012)
 7. Plastyka - -Jadwiga Lukas, Krystyna Onak  ,,Do dzieła”.  Podręcznik dla klas IV – VI. Nowa Era  (326/2011)
 8. Informatyka - Danuta Kiałka i Katarzyna Kiałka ,,Informatyka Europejczyka do klasy 5’’ Wydawnictwo "HELION"
 9. Religia – ks. St. Łabendowicz ,,Umiłowani w Jezusie Chrystusie”. Podręcznik + ćwiczenie. AVE (AZ-22-01/1-5)
 10. Język niemiecki - Lucyna Zastępiło, Ewa Krawczyk ,,Und so weiter 5”. Podręcznik + ćwiczenie. PWN (383/2/2012)

 

Klasa VI

 1. Historia -Grzegorz Wojciechowski ,,Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6 (nowa podstawa programowa) Nowa Era. 443/3/2014
 2. Język polski -M. Derlukiewicz ,,Słowa na start” Klasa 6.  Podręcznik  + ćwiczenie I i II (nowa podstawa programowa) Nowa Era 
 3. Matematyka- H. Lewicki ,M. Kowalczyk ,,Matematyka wokół nas” .Podręcznik + ćwiczenia .WSiP.275/3/2010
 4. Przyroda- E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta  ,,Przyrodo witaj”. Prawa przyrody. Klasa 6. Podręcznik + ćwiczenie. (nowa podstawa programowa) WSiP
 5. Język angielski -Izabela Hearn ,,Discover Englisch 3”podręcznik (z przygotowaniem do sprawdzianu) + ćwiczenie Pearson
 6. Zajęcia komputerowe -Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka ,,Informatyka Europejczyka” Podręcznik do zajęć komputerowych + CD .Helion (475/2/2012)
 7. Muzyka -Monika Gromek, Grażyna Kilbach  ,,Lekcja muzyki 6” Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej .Nowa Era 
 8. Plastyka - Jadwiga Lukas, Krystyna Onak ,,Do dzieła”.  Podręcznik do plastyki dla klas IV – VI szkoły podstawowej. (Ten sam co w kl. V) Nowa Era  326/2011
 9. Zajęcia techniczne- Lech Łabecki, Marta Łabecka ,,Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych. Klasy 4 – 6. (Ten sam co w kl. V). Nowa Era  (295/2010)
 10. Religia -ks. St. Łabendowicz ,,Uświęceni w Duchu Świętym”. Podręcznik + ćwiczenie.  AVE. AZ-23-01/1-5
 11. Język niemiecki- Lucyna  Zastępiło, Ewa Krawczyk ,Marta Kozubska ,,Und so weiter 6”.Podręcznik + ćwiczenie+ 2 CD. PWN (127/080)

 

Powrót

 
Do końca roku szkolnego
pozostało:

MEN_3dzielny
cke
oke
odrzywol
baner2
logo2