2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,

który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.

 Informacja od psychologa szkolnego

Szanowni Rodzice!

          Sytuacja, w której znaleźliśmy się w ostatnich tygodniach, wymusza na nas zmiany – w codziennym funkcjonowaniu, w obowiązkach zawodowych i w edukacji naszych dzieci. Pojawić się mogą trudne odczucia - niepewność, niepokój, a nawet bezradność...

Kontakt z psychologiem dla zainteresowanych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły przez komunikator Skype pod nazwą użytkownika: Basia Kwiecień - Jakubiak.

Dziś 21 marca - Kalendarzowy Pierwszy Dzień Wiosny, ale nie tylko, bo jest to przede wszystkim ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA.

18-22.11.2019r. przeszedł do historii naszej szkoły jako tydzień życzliwości i akceptacji. Mimo brzydkiej, pochmurnej i deszczowej pogody na zewnątrz, szkoła wypełniła się ciepłem uczniów dzielących się życzliwością z innymi.