4 stycznia 2021r. uczniowie, po okresie nauki zdalnej, rozpoczęli ferie zimowe. Jest to okres szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych. W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przysusze. Placówka działa bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Poradnia wspiera także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. W okresie ferii zimowych poradnia podejmuje dodatkowe działania o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych. Jednym z tych działań jest uruchomienie dodatkowej infolinii dla poszukujących informacji i wsparcia: tel. 793 877 497 - czynny w godzinach pracy poradni; tel. 48 675 3927 pozostaje aktualny. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

Polecamy kontakt telefoniczny oraz odwiedzanie strony poradni www.ppp.przysucha.pl