Klauzula informacyjna zdjęcia 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Odrzywole z siedzibą ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół., kontakt z administratorem danych telef.: 486716040 lub pisemnie na adres siedziby. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie Administratora.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu promocji działalności placówki.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane mogą być ujawniane innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na administratorze danych obowiązku prawnego oraz w oparciu o Państwa zgodę oraz innym administratorom takim jak prasa, telewizja, portale społecznościowe.

Dane osobowe wizerunkowe Państwa dziecka przechowywane będą przez okres uczęszczania przez Państwa dziecko do placówki lub do momentu odwołania zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danego do czasu jej wycofania.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zgoda na przetwarzanie danych wizerunkowych jest dobrowolna ma Pani/Pan prawo do jej odwołania w dowolnym momencie, jej cofnięcie nie wpływa na możliwość korzystania z placówki.