Po 79 latach od śmierci i pochówku  ppor. Antoniego Kucharskiego ps. „Roggers”, dowódcy oddziału AK „Wilk” Obwodu Rawa Mazowiecka, został poświęcony kamienny nagrobek dowódcy.  

    Uroczystość odbyła się 27 maja 2023 r na cmentarzu parafialnym w Łęgonicach Małych.

W uroczystości wzięły udział sztandary: 25 Pułku AK, Zespołu Szkól im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach i Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Odrzywole na czele z panią dyrektor Anną Zbrowską i wicedyrektor Barbarą Rataj oraz grupą młodzieży z opiekunem Andrzejem Gapysem. Wśród gości obecni byli m.in. Pani Poseł Ziemi Świętokrzyskiej Agata Wojtyszek, starosta przysuski Marian Niemirski, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Starachowicach Wioletta Sobieraj, przewodniczący Rady Powiatu w Przysusze Krzysztof Wochniak, historyk Wójt Borkowic Robert Fidos, przewodniczący Rady Gminy w Odrzywole Stanisław Gapys wraz  z radnymi, delegacja Nadleśnictwa Grójec, przedstawiciele instytucji powiatowych i gminnych, Licznie przybyli również mieszkańcy parafii Łęgonice Małe.

      Podporucznik Antoni Kucharski został 23 sierpnia 1944 roku w tajemnicy pochowany pod fałszywym nazwiskiem na cmentarzu parafialnym w Łęgonicach Małych. Zginął kilka dni wcześniej 18 sierpnia w Domasznie, gdy wracał z lasów przysuskich i natknął się na niemiecką obławę przeciwpartyzancką. Zmasakrowane zwłoki leżały aż do odejścia Niemców. W nocy miejscowa placówka AK przewiozła zwłoki dowódcy do Łęgonic Małych. Pochował go proboszcz, kapelan oddziałów partyzanckich, kpt. ks. Walenty Ślusarczyk. Sam oddział, w skład którego wchodzili m.in. mieszkańcy obecnej Gminy Nowe Miasto, został rozbity przez Niemców 30 sierpnia 1944 roku w kompleksie leśnym Grabiny, należącym do przedwojennej Gminy Ossa. Oddział miał dołączyć do 25 Pułku AK piotrkowsko-opoczyńskiego, który stacjonował w lasach gielniowskich.. Miejsce pochówku udało się ustalić po analizie wspomnień żołnierzy oddziału oraz po odczytaniu zapisków ks. Walentego Ślusarczyka, które znajdują się wraz ze zbiorami historycznymi  w klasztorze w Wąchocku.

  Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny, ppor. Antoniego Kucharskiego i jego żołnierzy z oddziału „Wilk”. Mszę celebrował opat klasztoru cystersów z Wąchocka ojciec Augustyn oraz proboszcz ks. Robert Kotowski.

     Po mszy świętej wprowadzenie historyczne wygłosił Wójt Odrzywołu Marian Kmieciak. Głos zabrali również: Pani Poseł Agata Wojtyszek i starosta przysuski Marian Niemirski. List skierowany do organizatorów przez Senatora Stanisława Karczewskiego odczytał starosta Marian Niemirski oraz w imieniu Posła Dariusz Bąka leśniczy Nadleśnictwa Grójec Jerzy Górski. Ksiądz proboszcz Robert Kotowski poświęcił nagrobek. Część wojskową poprowadził płk. Ryszard Młodzianowski wraz z kadetami. Został odśpiewany hymn narodowy, podniesiona została flaga państwowa a następnie odbył się uroczysty Apel Pamięci. Uroczystość zakończyło złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy.

(AG)

349221216 1287446288557320 689536085102087068 n

350149695 1509975006406421 445249863886557167 n

350354332 922881599017689 1913913900179388703 n

350356432 1677966299320868 1193383508811383503 n