15 czerwca uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w Pikniku Profilaktycznym , zorganizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Odrzywole. Wspaniałe ognisko było poprzedzone prelekcją profilaktyczną, którą wygłosiła Pani Zofia Wiktorowicz - przewodnicząca komisji, na temat zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkiego rodzaju używek.

Celem pikniku było podkreślenie roli profilaktyki w życiu człowieka, promowanie dobrych wzorców, zdrowego stylu życia, łączenie zabawy z nauką, podejmowanie mądrych wyborów życiowych oraz  przeciwdziałanie uzależnieniom. Zorganizowane działanie było ukierunkowane na rozwijanie mocnych stron i zasobów, dzięki którym młody człowiek staje się bardziej odporny na działanie czynników ryzyka, czyli bardziej przygotowany do życia w świecie różnych zagrożeń.

IMG 20220615 114958a