Ideą programu Szkolnego Koła Teatralnego działającego w naszej jest uczenie i uwrażliwianie uczniów na kulturę żywego słowa oraz rozwijanie zainteresowań związanych z odkrywaniem własnych możliwości i umiejętności. Celem tego programu jest również określenie oczekiwań uczniów, dowartościowanie ich pracy i talentów oraz rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.

W ramach działalności koła, 20 czerwca 2022 r. w naszej szkole zaprezentowano przedstawienie o tematyce profilaktycznej pt. „Wznieś serce nad zło”, przygotowane pod kierunkiem Pani Małgorzaty Galant. To już kolejne działanie profilaktyczne, jakie podjęto w naszej placówce. W spektaklu został ukazany dramatyczny obraz rzeczywistości widzianej oczami dorosłych, którzy są przerażeni skalą przestępczości wśród nieletnich. Pojawiło się również odwołanie do ważnych wartości w życiu nastolatków, którzy proszą o miłość, dobre relacje w rodzinie, w najbliższym otoczeniu -o to, co chroni przed największymi życiowymi błędami. Ostatnia część przedstawienia to wskazówki dla młodzieży odnośnie alternatywnych działań (np. praca społeczna, wolontariat) chroniących przed ryzykownymi zachowaniami.                      

Montaż słowno-muzyczny bardzo spodobał się publiczności, która nagrodziła występujących gromkimi brawami.      

Zdjęcia w Galerii zdjęć