Rozstrzygnięcie XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Cele Konkursu: promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

            Etap szkolny owego Konkursu odbył się w naszej szkole pod koniec marca 2022 roku. Komisja konkursowa wyróżniła trzy prace w kategorii: II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej i przyznała miejsca:

I miejsce – Paulinie Podmanickiej – kl. IV

II miejsce – Martynie Gniadek – kl. VI

III miejsce – Natalia Włosowicz – kl. Vb.

Wymienione uczennice otrzymają nagrody książkowe, a ich prace zakwalifikowały się do II etapu Konkursu i zostały przesłane do organizatora.

            Na etapie Placówki Terenowej KRUS - I MIEJSCE zajęła uczennica klasy IV - PAULINA PODMANICKA. Laureatka otrzymała od organizatorów Konkursu atrakcyjne nagrody, podziękowanie i zaproszenie do udziału w następnych edycjach.

                                                                                 Serdecznie gratulujemy!

                                                                                                                                                    L.Z.

DSC 0808