Już kolejny raz członkowie Szkolnego Koła Teatralnego wykorzystali działania teatralne w profilaktyce niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Zauważyli w tym możliwość mówienia własnym głosem o ważnych sprawach. Tym razem postanowili poruszyć istotne kwestie wśród podopiecznych  Dziennego Domu „Seniora+” w Odrzywole. 

23 maja 2022 r. na serdeczne zaproszenie Pani Kierownik Zofii Wiktorowicz członkowie Szkolnego Koła Teatralnego pod nadzorem Pani Małgorzaty Galant zaprezentowali przedstawienie o tematyce profilaktycznej pt. „ Wznieś serce nad zło”.

W spektaklu został ukazany dramatyczny obraz rzeczywistości widzianej oczami dorosłych, którzy są przerażeni skalą przestępczości wśród nieletnich. Podano w nim jednocześnie wskazówki odnośnie alternatywnych działań , chroniących przed ryzykownymi zachowaniami . To przedstawienie to znakomity wstęp do prowadzenia rozmów, jakie Seniorzy mogą przeprowadzić ze swoimi wnukami, na temat zagrożeń czyhających
we współczesnym świecie.

Wspaniała publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami, a całe spotkanie upłynęło w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Słodkie upominki sprawiły radość naszym uczennicom, które z entuzjazmem i przyjemnością zadeklarowały kolejne wizyty w Domu Seniora.

IMG 6032

IMG 6032

IMG 6038