10 maja 2022 r. członkowie Szkolnego Koła Teatralnego pod nadzorem Pani Małgorzaty Galant mieli zaszczyt uczestniczyć w XX Rejonowym Przeglądzie Kultury Młodzieży Czerwonokrzyskiej, który odbył się w Domu Kultury w Przysusze.

Grupa uczennic zaprezentowała przedstawienie o tematyce profilaktycznej pt. „Wznieś serce nad zło”. W spektaklu został ukazany dramatyczny obraz rzeczywistości widzianej oczami dorosłych, którzy są przerażeni skalą przestępczości wśród nieletnich. Pojawiło się również odwołanie do ważnych wartości w życiu nastolatków, którzy proszą o miłość, dobre relacje w rodzinie, w najbliższym otoczeniu -o to, co chroni przed największymi życiowymi błędami. Ostatnia część przedstawienia to wskazówki dla młodzieży odnośnie alternatywnych działań (np. praca społeczna, wolontariat) chroniących przed ryzykownymi zachowaniami.

Montaż słowno-muzyczny bardzo spodobał się publiczności, która nagrodziła występujących gromkimi brawami.                                                       

Gratulujemy grupie teatralnej i życzymy dalszych sukcesów!

20220510 093150