Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole informuje, że w tym roku nie ma Wakacyjnego Przedszkola. Do końca sierpnia realizowany jest projekt dla dzieci 3 i 4-letnich i tylko te dzieci mogą uczęszczać do przedszkola w okresie wakacyjnym. 

Dyrektor Szkoły - Anna Zbrowska