5 listopada 2019r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami mieli okazję spędzić czas w świecie samodzielnego eksperymentowania w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Uczestniczyli na żywo w pokazach i zwiedzali wystawy takie jak np: „Zmierz się” jest to 40 angażujących eksponatów, dzięki którym można poznać swój organizm; uczniowie mogli zmierzyć wzrost, rozpiętość ramion, długość stopy, policzyć częstotliwość skurczów swojego serca, określić szybkość reakcji na bodźce, zbadać słuch, wzrok, tężyznę fizyczną, pojemność płuc, elektroaktywność mięśni, precyzję ruchów, wrażliwość na dotyk, zdolność akomodacyjną oczu oraz ostrość wzroku.

W Strefie Eeksperymentowania mieli możliwość sprawdzenia swojej wrażliwości na światło, postrzeganie kolorów, a także podatność na iluzje. W części dotyczącej zjawisk fizycznych uczniowie poznali żyroskopy, magnetyczne mosty, obrotowy stolik, eksperymentowali dźwiękiem.

Oglądanie wystaw na terenie CNK dostarczyło uczniom wielu wrażeń.

Po zakończeniu zwiedzania na wszystkich czekał gorący posiłek.

Wyjazd do Warszawy odbył się w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje w Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego   Funduszu   Społecznego w   ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

cenkop

cenkop2

centkop3

centkop4