Wy jesteście przyszłością i nadzieją świata.Jan Paweł II

Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna uroczystość Dnia Patrona Szkoły połączona z obchodami święta Edukacji Narodowej. Zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie mieli okazję obejrzeć wyjątkowy program artystyczny dedykowany osobie Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem otwartej, szczerej postawy duchownego wobec dzieci i młodzieży.

Nie zabrakło refleksyjnych wierszy ukazujących sylwetkę świętego, słowa czytanego, zabawnych scenek z życia kapłana czy krótkiego materiału filmowego poświęconego spotkaniom Jana Pawła II z najmłodszymi. Skarbnica złotych myśli papieża i wzruszające piosenki dopełniły tę część uroczystości.

W dalszej części akademii występujący skierowali wyrazy wdzięczności i szacunku wobec nauczycieli, wychowawców, podkreślając przy tym ich szczególną rolę w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Uczniowie przytoczyli kilka pięknych sentencji Jana Pawła II odnoszących się do pełnej poświęcenia i wyrzeczeń pracy pedagoga a także złożyli serdeczne życzenia z racji nauczycielskiego święta. Przedstawienie zakończyła wzruszająca piosenka Kwiaty dla nauczycieli w wykonaniu solistów naszego chóru.

Publiczność nagrodziła występy artystów gromkimi brawami. Pani dyrektor Anna Zbrowska gorąco podziękowała wszystkim uczniom z klas II, VI ,VII I VIII biorącym udział w akademii oraz nauczycielom, którzy przygotowali uroczystość paniom: Barbarze Jackowskiej, Ewelinie Wójcik , Beacie Zbrowskiej-Głąb (strona artystyczna), p. Krzysztofowi Porębskiemu (oprawa muzyczna), pani Małgorzacie Koryckiej i Monice Gapys (wystrój i dekoracje).

Miłym akcentem tegorocznej imprezy było wręczenie dla grupy pedagogów nagród Wójta Gminy Odrzywół i Dyrektora PSP za osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz działania podejmowane na rzecz placówki.

Galeria zdjęć:

Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły