W dniu 10 października br. uczniowie klas ósmych naszej szkoły pod opieką wychowawców, p. Lucyny Zając i p. Małgorzaty Koryckiej uczestniczyli w XIX. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. W pielgrzymce wzięli udział również ksiądz Łukasz Siek i wicedyrektor szkoły, p. Barbara Rataj. Uczniom na Jasną Górę towarzyszył szczególny symbol, jakim jest sztandar szkoły.

            Nasi uczniowie, wzorem Patrona, który cały zawierzył się Królowej Polski i stale zachęcał – szczególnie ludzi młodych – do stawiania sobie wymagań, trudy tegorocznego pielgrzymowania na Jasną Górę podjęli z osobistymi intencjami, ale również, żeby złożyć dar dla Jana Pawła II na 100-lecie Jego urodzin.

            Pielgrzymka to wydarzenie religijne. Już w czasie podróży do Częstochowy młodzież została przygotowana do właściwego przeżywania spotkania na Jasnej Górze poprzez modlitwy i pieśni religijne pod kierunkiem księdza Łukasza Sieka.

Po przyjeździe do sanktuarium wszyscy zgromadzili się na modlitwie w Kaplicy przed cudownym obrazem Matki Bożej Królowej Polski. Uczniowie otrzymali od organizatorów pielgrzymki okolicznościowe pamiątki: obrazki, różańce, znaczki i śpiewniki .

            Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych szkół sprawowana pod przewodnictwem ks. biskupa radomskiego Henryka Tomasika – Duszpasterza Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Bezpośrednio po Mszy Świętej miało miejsce odczytanie aktu zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski, a potem odczytanie listu skierowanego na tę okoliczność do Ojca Świętego Franciszka. Momentem kończącym uroczystą Mszę Świętą było odśpiewanie hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Galeria zdjęć:

Pielgrzymka szk...
Pielgrzymka szkół JPII 2019 Pielgrzymka szkół JPII 2019
Pielgrzymka szk...
Pielgrzymka szkół JPII 2019 Pielgrzymka szkół JPII 2019
Pielgrzymka szk...
Pielgrzymka szkół JPII 2019 Pielgrzymka szkół JPII 2019
Pielgrzymka szk...
Pielgrzymka szkół JPII 2019 Pielgrzymka szkół JPII 2019
Pielgrzymka szk...
Pielgrzymka szkół JPII 2019 Pielgrzymka szkół JPII 2019
Pielgrzymka szk...
Pielgrzymka szkół JPII 2019 Pielgrzymka szkół JPII 2019
Pielgrzymka szk...
Pielgrzymka szkół JPII 2019 Pielgrzymka szkół JPII 2019
Pielgrzymka szk...
Pielgrzymka szkół JPII 2019 Pielgrzymka szkół JPII 2019
Pielgrzymka szk...
Pielgrzymka szkół JPII 2019 Pielgrzymka szkół JPII 2019
Pielgrzymka szk...
Pielgrzymka szkół JPII 2019 Pielgrzymka szkół JPII 2019
Pielgrzymka szk...
Pielgrzymka szkół JPII 2019 Pielgrzymka szkół JPII 2019
Pielgrzymka szk...
Pielgrzymka szkół JPII 2019 Pielgrzymka szkół JPII 2019
Pielgrzymka szk...
Pielgrzymka szkół JPII 2019 Pielgrzymka szkół JPII 2019
Pielgrzymka szk...
Pielgrzymka szkół JPII 2019 Pielgrzymka szkół JPII 2019
Pielgrzymka szk...
Pielgrzymka szkół JPII 2019 Pielgrzymka szkół JPII 2019

L.Z.