Wstępny nabór do oddziału przedszkolnego

na rok szk. 2019/2020

Gmina Odrzywół i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Odrzywole ogłaszają wstępny nabór do nowego oddziału przedszkolnego finansowanego częściowo z programu unijnego RPO Województwa Mazowieckiego. Siedziba oddziału będzie w Odrzywole, ul. Warszawska 64. Oddział przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-4 lat.

W ramach świadczeń oferujemy:

- opiekę i wychowanie do 10 godzin dziennie,

- nową kadrę nauczycielską,

- dodatkowe zajęcia z rytmiki-muzyki, korekcyjne, języka angielskiego oraz zajęcia z logopedą i pedagogiem.

Rekrutacja do oddziału odbędzie się na podstawie Regulaminu Rekrutacji Oddziału Przedszkolnego w Odrzywole. Wstępne deklaracje zgłoszenia dzieci do Oddziału Przedszkolnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Sekretariacie PSP w Odrzywole.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat PSP w Odrzywole. Druki zgłoszenia oraz zgody udziału w projekcie można uzyskać w Sekretariacie lub ze strony internetowej PSP (Załączniki).

                 Wójt Gminy                                                                                                       Dyrektor PSP

               Marian Kmieciak                                                                                               Anna Zbrowska

 

Załączniki

Regulamin Rekrutacji do PROJEKTU

Zał.1 - informacja o UP 

Zał.2 - deklaracja uczestnictwa 

Zał.3 - oświadczenie UP