21 marca 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie odbyły się XV SPOTKANIA TEATRALNE pod hasłem „WZNIEŚ SERCE NAD ZŁO”. Wystąpiły grupy z: Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Mariówce, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Potworowie, Niepublicznego Ośrodka Wychowawczego w Pogroszynie oraz gospodarze– Publiczna Szkoła Podstawowa  z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie.

Inscenizacje poruszały m.in. problemy tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz przedstawiały relacje między rodzicami i dziećmi.

Grupa teatralna z Odrzywołu pod kierownictwem p. Małgorzaty Koryckiej i p. Moniki Gapys zaprezentowała spektakl pantomimiczny o tematyce profilaktycznej pod hasłem ”SŁOWA”.