INFORMACJA DLA RODZICÓW

uczniów klas VIII i III gimnazjum

harmonogram spotkań z rodzicami