Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie pt. „ Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” organizowanym przez Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Przysusze . Do konkursu przystąpiło 23 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych 0- 3 i 4-8. Wszystkie prace wykonane były na wysokim poziomie artystycznym.

Celem konkursu było:

- rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci,

- zachęcanie do zapoznania z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia,

- wzbogacenie wiedzy na temat tradycyjnych ozdób choinkowych i ich symboliki,

- promowanie zainteresowań i talentów dzieci.

                                                                                                   E.K.