Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie Eko- kreatywni w ramach projektu „Czyste Mazowieckie 2022” organizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Do konkursu przystąpiło 7 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych 4- 6 i 7-8. Wszystkie prace wykonane były na wysokim poziomie artystycznym. Termin konkursu upływał 9 grudnia 2022 r.

Celem konkursu było:

  • Kształtowanie postaw ekologicznych.
  • Podnoszenie świadomości ekologicznej.
  • Promocja działań związanych z racjonalną gospodarką odpadami.
  • Kształtowanie wśród dzieci postaw odpowiedzialności za stan środowiska i segregację odpadów.
  • Uaktywnienie do myślenia o przyszłości środowiska naturalnego i recyklingu – powtórnego wykorzystania odpadów.    

                                                                                                 E.K.

DSC 0499