7 września 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem mł. asp. Arturem Bednarczykiem, dzielnicowym Posterunku Policji w Odrzywole.  Myślą przewodnią prelekcji było propagowanie świadomego i bezpiecznego zachowania się na drodze, wyrobienie wśród uczniów prawidłowych nawyków komunikacyjnych oraz uświadomienie im z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas drogi do szkoły i w czasie powrotu do domu.

Funkcjonariusz, przypominając kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo, podkreślił jak bardzo ważnym aspektem jest noszenie na sobie elementów odblaskowych. Pan dzielnicowy wspomniał również o zasadzie ograniczonego zaufania względem obcych.

Do dyskusji włączyła się Pani Dyrektor Anna Zbrowska, która poprzez podanie konkretnych przykładów z życia codziennego, przestrzegała przed różnymi zagrożeniami. Przedstawiła także istotną rolę bezpieczeństwa w czasie zajęć i podczas przerw międzylekcyjnych.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali rad i wskazówek Pani Dyrektor i zaproszonego gościa. Mamy nadzieję, że będą wykorzystywali zdobytą wiedzę w praktyce.

IMG 20180907 105207