Do mety przybywa się tylko po to, by wyruszyć znowu dalej.

A tam gdzie, jesteśmy obecnie, to tylko kolejny etap naszej drogi.

Z nadzieją wyruszamy w przyszłość.

W dniu 21 czerwca br. w PSP im. Jana Pawła II w Odrzywole odbyła się uroczystość ukończenia szkoły przez trzecie klasy gimnazjalne.

Uczniowie dwóch klas trzecich dawnego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odrzywole są przedostatnim rocznikiem, który kończył naukę w „starym” systemie oświatowym. W Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi pożegnano 41 uczniów.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym w Odrzywole.

Eucharystię celebrował ks. wikary Marek Strzępek, a gimnazjaliści – posługiwali, czytając ewangelię, modlitwę powszechną, czy też jako schola oprawiając muzycznie Ucztę Eucharystyczną. Po mszy rozpoczęła się część oficjalna, której punktem wprowadzającym był tradycyjnie „polonez” w wykonaniu gimnazjalistów – choreografia i opieka w czasie żmudnych ćwiczeń były dziełem p. Eweliny Wójcik i p. Andrzeja Gapysa. Ten nasz piękny narodowy taniec młodzież klas trzecich zatańczyła na placu przed szkołą. Piękne układy choreograficzne w wykonaniu młodzieży oklaskiwali rodzice, nauczyciele i goście.

Część oficjalną otworzyła Dyrektor szkoły – p. Anna Zbrowska, następnie po odśpiewaniu hymnu państwowego w asyście sztandaru młodzież klasy drugiej gimnazjalnej przejęła z rąk absolwentów sztandar szkoły, a uczniowie klas III-ich złożyli ślubowanie na sztandar.

Pani Wicedyrektor szkoły Barbara Rataj przedstawiła w krótkim zarysie wyniki, jakie w tym roku szkolnym osiągnęli gimnazjaliści z Odrzywołu na egzaminie końcowym z trzech części egzaminu.    

W uroczystości uczestniczył również Wójt Gminy - p. Marian Kmieciak, który wręczył nagrody Wójta Gminy Odrzywół uczniom za uzyskanie najwyższych wyników w egzaminie gimnazjalnym lub wysokie osiągnięcia sportowe bądź artystyczne.
Następnie uczniowie obu klas trzecich odebrali nagrody i wyróżnienia za wzorową naukę, frekwencję oraz prace w organizacjach szkolnych. Nagrody te wręczyli im wychowawcy tych klas: IIIA – p. Elżbieta Staniszewska i IIIB – p. Andrzej Gapys.

Podziękowania za trudną pracę oraz wskazywanie właściwej drogi absolwenci skierowali do pani dyrektor, nauczycieli i wychowawców, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców.

Uczniowie klas drugich żegnając się ze swoimi starszymi kolegami wręczyli im pamiątkowe maskotki.

Podczas uroczystości podziękowano również Radzie Rodziców za bardzo dobrą współpracę.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnu szkoły „Janie Pawle, słowiański papieżu”. Słowa hymnu napisał ks. biskup Józef Zawitkowski z Łowicza, a muzykę skomponował ks. Wiesław Kądziela.

Tegorocznym absolwentom gimnazjum życzymy sukcesów i wytrwałości w dalszych etapach kształcenia.

                                                         Opracowanie tekstu: Elżbieta Staniszewska

Galeria zdjęć:

Zakończenie Gim...
Zakończenie Gimnazjum kl. III Zakończenie Gimnazjum kl. III
Zakończenie Gim...
Zakończenie Gimnazjum kl. III Zakończenie Gimnazjum kl. III
Zakończenie Gim...
Zakończenie Gimnazjum kl. III Zakończenie Gimnazjum kl. III
Zakończenie Gim...
Zakończenie Gimnazjum kl. III Zakończenie Gimnazjum kl. III
Zakończenie Gim...
Zakończenie Gimnazjum kl. III Zakończenie Gimnazjum kl. III
Zakończenie Gim...
Zakończenie Gimnazjum kl. III Zakończenie Gimnazjum kl. III
Zakończenie Gim...
Zakończenie Gimnazjum kl. III Zakończenie Gimnazjum kl. III
Zakończenie Gim...
Zakończenie Gimnazjum kl. III Zakończenie Gimnazjum kl. III
Zakończenie Gim...
Zakończenie Gimnazjum kl. III Zakończenie Gimnazjum kl. III
Zakończenie Gim...
Zakończenie Gimnazjum kl. III Zakończenie Gimnazjum kl. III
Zakończenie Gim...
Zakończenie Gimnazjum kl. III Zakończenie Gimnazjum kl. III
Zakończenie Gim...
Zakończenie Gimnazjum kl. III Zakończenie Gimnazjum kl. III
Zakończenie Gim...
Zakończenie Gimnazjum kl. III Zakończenie Gimnazjum kl. III
Zakończenie Gim...
Zakończenie Gimnazjum kl. III Zakończenie Gimnazjum kl. III
Zakończenie Gim...
Zakończenie Gimnazjum kl. III Zakończenie Gimnazjum kl. III
Zakończenie Gim...
Zakończenie Gimnazjum kl. III Zakończenie Gimnazjum kl. III