BEZPIECZNE    WAKACJE

13 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem mł. asp. Arturem Bednarczykiem, dzielnicowym Posterunku Policji w Odrzywole. Myślą przewodnią spotkania było propagowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach w okresie letniego wypoczynku.

W dużej mierze poruszono temat bezpieczeństwa nad wodą. Brawura, lekkomyślność, brak lub przecenianie własnych umiejętności, niedocenianie zagrożenia, jakie niesie ze sobą woda, czy tez kąpiel w miejscach zakazanych to najczęstsze powody utonięć, które niestety zdarzają się coraz częściej. Przestrzegając przed tragicznymi skutkami wszelkich kąpieli, przypomniano uczniom o tym, jak należy się zachować w sytuacjach trudnych i gdzie należy szukać pomocy.                                                                                                                              

Do dyskusji włączyła się również Pani Dyrektor Anna Zbrowska, która poprzez podanie konkretnych przykładów z życia codziennego, przestrzegała przed różnymi zagrożeniami. Zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, ograniczone zaufanie w stosunku do obcych, ostrożność w domu podczas nieobecności rodziców, a także niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą Internet, to tematy uwzględnione przez Panią Dyrektor, która wyraziła ogromną prośbę, aby uczniowie wzięli sobie głęboko do serca wszystkie przestrogi i przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa, a tym samym szczęśliwie spędzili zbliżające się wakacje.

M.A.