Już po raz siódmy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rajdzie profilaktycznym ph. „Żyję zdrowo i zachowuję się wzorowo”. Impreza organizowana jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Odrzywole. Motywem przewodnim rajdu  jest propagowanie zdrowego stylu życia bez używek, zapoznanie dzieci z ciekawymi formami spędzania czasu wolnego oraz zachęcanie do  pieszej turystyki.

Rajd odbył się 11 czerwca na trasie Odrzywół –Lipiny. Przewodnicząca GKRPA p. Zofia Wiktorowicz dokonała otwarcia imprezy i wprowadziła zebranych w tematykę profilaktyczną. Od czterech lat w organizację imprezy włączają się kadeci z Liceum Kadetów w Lipinach. Tak też było i w tym roku. Kadeci powitali nas i zaprezentowali przepiękny pokaz musztry paradnej. Następnie dziewczęta z klasy VII odczytały referat oraz humorystyczne scenki na temat szkodliwości zażywania wszelkiego rodzaju używek. Dalsza część spotkania była już zabawowo-sprawnościowa. Na zakończenie było ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Galeria zdjęć:

Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin
Rajd Profilakty...
Rajd Profilaktyczny do Lipin Rajd Profilaktyczny do Lipin