17 kwietnia uczniowie klasy VII A wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszką Państwowej Straży Granicznej panią chorąży Urszulą Myziak – Miszczyk.

Zajęcia te miały na celu przybliżenie profesji i specyfiki wykonywanego zawodu a także uświadomienie młodym ludziom rangi, którą się cieszy owa specjalizacja.

Funkcjonariuszka rozpoczęła swój wywód od przedstawienia warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o pracę w straży , zwróciła uwagę na indywidualne predyspozycje kandydatów, tj. stabilność emocjonalną, odpowiednie warunki fizyczne, dobry stan zdrowia, umiejętność pracy w zespole , znajomość języka obcego, itp.

W dalszej części spotkania dokonała krótkiej prezentacji najważniejszych odznaczeń i stopni awansu zawodowego , omówiła elementy umundurowania, nakreśliła piony oraz strukturę działania jednostek straży granicznej.

Dzieci miały także okazję wykonać kilka ćwiczeń praktycznych. Udało im się wyszukać i zaznaczyć na mapie jednostki funkcjonujące na terenie naszego kraju a także…. dokonać rewizji podręcznego bagażu. Pani chorąży zwróciła w ten sposób uwagę na chwyty, jakie stosują przemytnicy przewożący nielegalny bądź podejrzany towar. Oprócz tego pokazała, gdzie przy ciele można ukryć niebezpieczne przedmioty lub substancje .

Lekcja przebiegła w miłej i przyjemnej atmosferze. Uczniowie zadawali funkcjonariuszce liczne pytania i zgłaszali swoje uwagi. Pod koniec spotkania pani Urszula rozdała dzieciom kilkanaście drobnych gadżetów z logo staży granicznej.

B.Z-G.

Galeria zdjęć:

Spotkanie z fun...
Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej
Spotkanie z fun...
Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej
Spotkanie z fun...
Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej
Spotkanie z fun...
Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej
Spotkanie z fun...
Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej
Spotkanie z fun...
Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej
Spotkanie z fun...
Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej